Етикет: меми

Митове и ритуали: смисъл и въздействие

В природата няма истинска смърт. Всичко е живо. Онова, което наричаме смърт, е промяна. Приемайки съществуването на неизменен Върховен разум, няма как да не приемем и неговото безсмъртие. Веднъж изказани,