Етикет: Милена Мачканова

Фондация „ПОдЛЕЗНО“ за децата лишени от родителска грижа чрез изкуство

Екипът на Фондация „ПОдЛЕЗНО“ реализира проект „Изкуство за щастливо детство“, който цели да развие артистичните, комуникационни и практически умения на децата от Център за настаняване от семеен тип за деца